Ordførar: Dei har blitt dårleg handsama

Ordførar Harald Rydland (KrF) vedgår at Fitjar kommune har gjeve syskenflokken på Avløypet feil signal.