Straffes for glatte fortau

150 huseiere må betale gebyr for manglende måking og strøing de siste dagene.