Falt fem etasjer

Tilstanden er fortsatt kritisk og ustabil for 18-åring.