Kommer til Bergen i kveld

Hører du flystøy over Bergen i kveld, er det ingen fare på ferde. Derimot tester Forsvaret to jagerfly over hodene på oss.