Forvirring om piggdekk

En byråd foreslår å beholde piggdekkgebyret. Samtidig kan byrådet komme til å be Miljøverndepartementet om å avvikle gebyret.