Tilsette tilbyr tillit mot Hydro-satsing

Visst Hydro-leiinga satsar på utviding av norske aluminiumverk, kan dei gjenoppretta tillit tapt på opsjonssaka, meiner Hydro-arbeidarane.