Friele tar Clinton-regningen selv

Det ser det ut til at ordfører Herman Friele må betale en større del av Clinton-gildet av egen lomme.