• PILOTPROSJEKT: - I løpet av de neste 50 årene forventes det en nedbørsøkning på rundt 25 prosent, sier Lisbeth Iversen. ¿ Haukås våtmarkspark vil gi oss svært viktige erfaringer i hvordan vi skal kunne håndtere dette. FOTO: Magne Fonn Hafskor

Naturen som læremester

– Dette er et utrolig spennende pilotprosjekt, sier byråd Lisbeth Iversen (KrF) om planområdet Haukås våtmarkspark, som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.