Her får barna snakke ut

Siden januar har over hundre barn som kan ha vært utsatt for vold eller overgrep fått tilfellet sitt undersøkt på Barnehuset.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over 14 år gammel

Mens disse barna tidligere ble dradd rundt til politi, barnevern og domstol, kan de nå møte på Barnehuset isteden.

Så kommer politietterforskere, dommere, ansatte i barnevernet og andre vedkommende dit for å høre dem fortelle.

— Vi føler oss trygg på at barna blir bedre ivaretatt nå enn tidligere. Det viser også erfaringene fra Sverige, sier Kristin Konglevoll Fjell, som leder Barnehuset.

- Grei erfaring

Frem til utgangen av august var det gjennomført 102 dommeravhør på Barnehuset. I tillegg har de hatt besøk av nærmere 20 barn som enten har vært for små eller av andre grunner ikke kunne avhøres.

Hensikten er å skaffe videobevis som kan legges frem i retten, slik at barna slipper den påkjenningen det er å stå i vitneboksen.

Både sorenskriver Terje Mowatt ved Fjordane tingrett og politiadvokat Sidsel Isachsen ved Hordaland politidistrikt har vært med på å gjennomføre dommeravhør ved Barnehuset i Bergen.

— Så langt har vi grei erfaring med dem. De er blitt tilgodesett med lokaliteter og utstyr som er veldig bra for å ta dommeravhør i, sier Isachsen.

Også Mowatt har gode erfaringer.

— Jeg har stor forståelse for at en ønsket å samle tilbudene til barna på én plass, slik at de blir tatt hånd om på en god måte, sier han.

- Skulle gjerne vært perfekt

Barnehuset skal dekke tre fylker. Men det er bare Hordaland og Sogn og Fjordane som bruker tilbudet. Til tross for at prosjektet har fått høy prioritet av justisminister Knut Storberget, har ikke Rogaland politidistrikt sendt ett eneste barn til Barnehuset ennå.

— Hvorfor ikke?

— Det er vanskelig å si, men vi håper at det blir bedre over tid, sier Barnehus-sjef Kristin Konglevoll Fjell.

— Synes du ikke det er litt synd?

— Vi skulle gjerne vært perfekt, men vi må regne med at noe vil ta litt tid, sier hun.

Årsaken er trolig lange reiseavstander og tiden det tar.

Konglevoll Fjell håper det blir bedre når - og hvis - domstolene nord og sør for Bergen får videokonferanseutstyr, slik at avhør med barna i Bergen kan overføres via telenettet. Sendeutstyr er allerede på plass i Barnehuset.

14 fra Sogn og Fjordane

Men enn så lenge sender domstolene i nord barn, politifolk og dommere til Bergen. 14 barn hittil, til tross for at det ikke er noe pålegg.

— Ulempen ved Barnehuset er at det skal dekke et veldig stort geografisk område. Hvis vi skal kunne holde på med dette, er det nesten en forutsetning at vi kan gjøre det via video, sier Mowatt.

— Jeg tror ikke det har noe å si for rettssikkerheten om man velger å bruke Barnehuset eller andre alternativer ved dommeravhør. Men Barnehuset har helt andre muligheter for oppfølging og tilbud til barnet, sier Mowatt.

Verken tid eller penger

Bjørn Torleif Vanvik, seksjonsleder i Rogaland politidistrikt, er positiv til Barnehuset, som han mener gir et helhetlig tilbud for brukerne. Likevel står det ubrukt av rogalendingene.

— Problemet vårt er at vi har en ekstremt travel hverdag. Det er langt å reise, det går mye tid og koster penger. Jeg tror det kan ha stor gevinst, men vi er avhengig av øremerkede midler, sier Vanvik, som ønsker seg et lokalt barnehus.

— Som det store distriktet Rogaland er, burde vi hatt en egen filial.

Han er positiv til videokonferanse, men sier det er opp til domstolen å ta bestemmelsen om å kjøpe inn utstyr og å godta bruken av det.

Publisert: