Her får barna snakke ut

Siden januar har over hundre barn som kan ha vært utsatt for vold eller overgrep fått tilfellet sitt undersøkt på Barnehuset.