Ny tunnelløsning på Apeltun

Byrådet anbefaler en ny og dyrere trasé for tunnelen som skal bygges fra Lagunen til Apeltun.