Brøt god presseskikk i omtale av barne-voldtekt

Fire aviser får kritikk av Pressens Faglige Utvalg (PFU) for at de omtaler en draps- og voldtektssak for detaljert. To barn er ofre i voldtektssaken.