- Norske studenter middelmådige

Informatikkprofessor Kai A. Olsen mener norske studenter er middelmådige, og vil innføre opptakskrav for å komme inn på høyere utdanning. Olsen får støtte av Aage Sending, tidligere studierektor ved BI.