FNs klimapanel til Bergen

Verdens fremste klimaforskere samles i Bergen i juni for å arbeide med FNs klimarapport (IPCC).