Motbør forVestlands-aviser

Av de 35 avisene som kommer ut i Hordaland og Sogn og Fjordane fikk 21 et fall i opplaget i fjor. Samtlige i Sogn og Fjordane gikk tilbake. VestNytt og Nordhordland fikk flest nye aviskjøpere.