Uenighet om fugleinfluensa

Hvem er bærer av fugleinfluensaviruset inn i Europa - fjærfe eller villfugl?