Stor tro på egen påvirkning

Foreldre har stor tro på den innflytelsen de har over barnas alkoholforbruk.