- Vanlig å innhente takst

Ifølge BI-professor Tore Bråthen, er det vanlig å innhente takst også ved private eiendomssalg.