Den amerikanske vetlevossen

Det står ei stor statue av Knute Nelson utanfor Capitol i Minneapolis. På den eine sida står ein nordstatsoldat, på den andre sida ei kvinne med ein liten gutunge. Det summerer opp livet hans!