Får ikke lønnen de har krav på

Et nytt datasystem har skapt lønnskaos i Helse Bergen. Mange av de 9500 sykehusansatte har ikke fått utbetalt vakttillegg siden nyttår.