Voss Concert Team har konsert/dans på Top Spot, Fleischer's Hotel

Vi skal ha 2 band denne kvelden, Twang Gang og Rubber Soul (begge frå Voss).