Bybanen ble fiskens bane

Flere måneders forskning og tusenvis av lakseyngel gikk tapt da vann med forhøyet klornivå kom inn i fisketankene i Høyteknologisenteret.