Kommunen brøt regler

Kommunerevisjonen er ikke nådig med byggesaksetaten i sin rapport om Svartediksveien 23. Regelbrudd og forhastet saksbehandling, lyder dommen.