Bønes ut av Fyllingsdalen – NÅ!

DET ER LITT TIBET her oppe på Bråtet, ikke helt på klodens tak, riktignok, men høyt nok til å forstå at jorden er rund og at solen går sin gang, uavhengig av flatfolket nede i «Dalen».