Meir eigedomsskatt i vente

Hus, hytter og andre eigedomar over heile Voss kommune kan bli pålagt eigedomsavgift frå neste år.