Vellykket promillekontroll

140 biler kontrollert i dag.