Madrassbrann

Det begynte å brenne i en leilighet i Knøsesmauet tirsdag ettermiddag.