Røykutvikling i fengsel

Innsatte ble evakuert etter røykutvikling i Bjørgvin fengsel.