Stoppet miljøplaner

Byråd Lisbeth Iversen ville legge frem to større miljøplaner i oktober, men det har byrådslederen satt en stopper for.