Vant celeber byggestrid

Svein Kjelstrup Olsen slipper å betale naboen for å ha bygget inn på tomten hans.