Seks av ti innvandrere stryker

Hordaland har landets nest dårligste norskprøveresultater.