Der tida og toget står stille

I 1985 bles konduktøren for siste avgang for toget mellom Voss og Granvin. Hardangerbana – eller Granvinbana, eller Eidebana, kjært barn har mange namn, var historie.