Politifolk stikk frå Stord

Bergen i nord og Stavanger i sør gjer det vanskeleg å halda på mannskapet og skapar politimangel på Stord.