Krigsglam ved Njardarfjorden

Kamprop hjallar og barske menn slår på skjolda med sverda sine. Snart er kampen i gang, på liv og død. I Gudvangen døyr ikkje vikingane på sotteseng.