- Baklengs inn i fremtiden

Stortingsrepresentant Henning Warloe (H) krever redegjørelse av statsråden om HiB.