Mangler plan mot lekkasjer

Skipsvraket «Welheim» ved Florø lekker olje. Men verken Fiskeri- og kystdepartementet eller Kystverket har planer om å fjerne oljen fra vraket.