Rivinga i gang

Det tok ikkje lang tid frå Voss kommune gav det formelle løyvet til rivinga av Handegårdshuset på Hestavangen var i gang.