Beskylder politiledelsen for maktmisbruk

Verneombudene i Hordaland politidistrikt mener politiledelsen driver med maktmisbruk overfor de ansatte. Nå ber de Arbeidstilsynet vurdere om dette er lovbrudd.