Pasienter må vente i timevis

Trafikksituasjonen rundt Haukeland gjør at sykehuspasientene må vente opp mot fire timer på drosje.