Uføretrygdede taper på å jobbe

Først tar kommunen lønnen deres, så krever staten skatt av lønnen kommunen allerede har tatt. Uføretrygdede i Bergen taper penger hvis de jobber.