Havnet i grøften

Det er meldt om svært glatte veier ved ulykkesstedet i Alversund.