Skrev ut 25 forelegg på en kveld

Utrykningspolitiet hadde nok å gjøre på lørdag.