• Mange har sendt klagebrev til Bømlo kommune over takst og andre tilhøve ved grunnlaget for utrekna eigedomsskatt.. Foto: Randi Olsen

Nok å ta tak i på Bømlo

Hendene fulle med klager og spørsmål om eigedomsskatten.