Vekterne vil ta flere politioppgaver

Politiet kan spare 320 årsverk på å la vekterselskapene ta over ansvaret for fangetransport.