Flere blir tollkontrollert

Flere blir kontrollert, og tollerne blir flinkere til å avsløre smuglerne.