Svenskane kjem!

Får ein betre service av svenskar i serviceyrker?