Ber tingretten stanse granskingsrapport

Orange Helse ber tingretten stanse kommune-rapport om lønns- og arbeidsforhold for medarbeiderne i selskapet.