Gjennomførte rådyr flytting

De siste syv årene har utviding av antall politikere og behovet for nye kontorer påført bykassen store utgifter.