Prosesjonene kutter hjørner

Det store spørsmål de siste dagene, både blant trofaste tilskuere og like trofaste «prosesjonører», har vært: Hvordan blir det i Strandgaten? Kommer prosesjonene frem?