Storsatsing på skoleutvikling

Bedre bruk av data er stikkord når samtlige skoler i Sogn og Fjordane skal satse på utvikling.